Vad händer i dagens samhälle? Hur ska vi motverka miljöförstöring och dess konsekvenser?

Detta är stora och svåra frågor och vi kommer samla intressanta inlägg och åsikter här.

Några enkla tips för att minska miljöpåverkan

jorden-1

Vad en enskild människa gör har tyvärr ingen påverkan i det stora hela. Men om alla världens 7 miljarder människor tänker på samma sätt kommer det aldrig att bli någon förändring.

Det du som enskild individ kan göra är bland annat:

  • Drastiskt minska, eller upphöra helt med, din köttkonsumtion
  • Minska eller sluta använda bil/fordon
  • I den mån det går undvika flyg vid semesterresor
  • Få max 1-2 barn